Foto: Graeme Main

Framtiden säkrad när SA80-familjen fixas och moderniseras igen

Den brittiska bullpupen lever och uppgraderas ytterligare. Det lättigenkännliga, karakteristiska vapnet har hunnit vara med ett bra tag nu. Det utvecklades på 1970-talet och SA80 L85A (IW – Individual Weapon) har varit den brittiska soldatens eldhandvapen sedan den började tilldelas 1985, med understödsvarianten SA80 L86A (LSW – Light Support Weapon) som kom året därpå.

Fram till 1994 tillverkades ca 350 000 exemplar av version ”A” i SA80-familjen. I början av 2000-talet gjordes en översyn och uppgradering till version A2 av Heckler & Koch.

Nu gör man det igen när A2 uppgraderas till A3, om inte samtliga vapen så åtminstone bort emot 45-50 000 stycken, SA80 L85A3 och SA80 L86A3, där arbetet med den första batchen om 5 000 är igång. Försvarsministeriet tidigare i år: ”Detta kommer säkerställa att vapnet har de förutsättningar som krävs för att fortsätta vara i bruk fram till 2025 och vidare.”

Uppdraget gick på nytt till Heckler & Koch-gruppen och kommer att utföras av det brittiska dotterbolaget NSAF LTD i Nottingham. Ordervärdet ligger kring 75 miljoner pund, totalt motsvarande ca 873 miljoner svenska kronor eller ca 17 500 kr per vapen (uppskattning beräknad på 50 000 st). Arbete och leverans beräknas pågå löpande till 2022-2023.


Film: SA80 A3 | Weapons & Equipment | British Army (0:57 min)

The British Army – Small arms and support weapons

Brittiska Försvarsministeriet

Heckler & Koch

Läs även Semper Miles: Tystlåtet om nästa automatkarbin [AK6] och Det ser ut att kunna bli 6.8 mm för amerikanskt infanteri samt P320 X-Carry blir Danmarks nya pistol och Tvärstopp i upphandlingen av Tysklands nya automatkarbiner

(Bilden: New SA80 A3 Assault Rifle. Något beskuren. Foto: Graeme Main, defenceimagery.mod.uk, CC BY-NC-SA 2.0, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/)

– SA80 A3 upgrade to ensure the rifle has the enhancements needed to remain in service until 2025 and beyond

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]