Om Semper Miles

”Semper Miles betyder Alltid soldat, är opolitiskt och obundet, för försvarsvilja, ett svenskt försvar, försvarsinformation, beredskap och gemenskap. En central punkt för information och inspiration. Semper Miles är för oss som värnar försvaret, beredskapen och säkerheten, kanske är aktiv, har varit aktiv, ska in eller på annat sätt engagerar sig eller intresserar sig.”

Semper Miles ska
  • Vara en naturlig och lättsmält startpunkt för information och inspiration
  • Generellt skapa och underhålla försvars- och säkerhetsintresse
  • Skapa gemenskap kring, och förståelse för, det normala i att värna rikets försvar och säkerhet
  • Informera om/väcka intresse för arbete inom försvar och säkerhetsarbete, i dess olika former
  • Driva trafik till Försvarsmakten, frivilligorganisationer, veteranorganisationer, försvarspolitik samt civil- och samhällsberedskap o dyl
Primära målgrupper
  • Försvarsanställda, f d försvarsanställda, värnpliktiga, f d värnpliktiga, frivilliga, försvarsintresserade
  • Anställda inom säkerhetsrelaterade områden i stat, kommun, landsting, m fl organisationer, säkerhetsintresserade
  • Privatanställda inom säkerhetsrelaterade områden o dyl
  • Ungdomar och vuxna med nära och/eller relaterade intressen t ex s k militär fysträning/tävling, idrott, friluftsliv, historia, samlande, intressegrupper, airsoft, dataspel, lajvare
Artiklar om Semper Miles

Några få utvalda artiklar som gott beskriver och förklarar vad vi är och gör.

En kamp för det goda

Alltid soldat! Hur då? Varför då?

Fem och ett halvt och fortsatt framåt

Här är vi på Facebook och Twitter

Missa aldrig ett upplägg. Gilla och följ oss på Facebook och Twitter där alla våra artiklar, och mer, länkas:

Semper Miles på Facebook

Semper Miles på Twitter

Gud och soldaten hedrar vi,
när ofreden råder och de står oss bi.
Men när fred råder och fyllda är faten,
glömma vi Gud och föraktar soldaten.

Alf Henriksson