Semper Miles åtta år i farten

Sedan 2015 har initiativet Semper Miles verkat online för att genom information vara med att söka skapa förståelse för-, intresse kring- och vilja till Sveriges säkerhet och försvar. Det är trevligt att kunna konstatera att just dessa områden förändrats till det bättre genom åren med allt fler positivt inställda som hänger med.

Lite siffror i all hast: Totalt har det lagts upp över 2 350 artiklar på hemsidan som når i storleksordningen 10 000 besökare i veckan. Många även i sociala medier där Facebook har ett fundament som utgörs av drygt 6 800 stabila följare, samt Twitter, som har varit en del av våra kanaler betydligt kortare tid men som ändå kan stoltsera med 1 777 tweets och 822 följare. Verkligen trevligt och det finns plats för fler. Rekommendera oss gärna.

”Semper Miles betyder Alltid Soldat och man kan vara soldat på många fler sätt än det vi normalt förknippar med ordet, alltså den krigförande mannen och kvinnan som är beredda att ta smällar för att alla andra ska kunna leva i trygghet, i frihet och demokrati. Att vara ‘Semper Miles’ kan vara så enkelt som att på olika sätt bry sig och verka för vårt land, vårt lands försvar och säkerhet och, inte minst, våra medmänniskor. Oavsett bakgrund och/eller roll i samhället.” Fritt ur Alltid soldat! Hur då? Varför då? länkad nedan.

För närvarande tar vi det aningen försiktigare. På grund av de tider vi befinner oss i gäller det att välja väl och att vara noggrann oavsett om man behandlar allvarligheter eller annat av mer lättsam karaktär. Ett annat skäl är att upptäckarlusten och kreativiteten emellanåt måste bejakas. Det finns definitivt mer om hörnet.

Åtta år är en lång tid men som vi samtidigt upplever ha passerat rätt snabbt. Nu fortsätter vi framåt, tillsammans. Honnör och tack till dig och alla andra som är med!

Läs även Semper Miles: Om Semper Miles och En kamp för det goda samt Alltid soldat! Hur då? Varför då?

(Bilden: Micke och Stefan. Foto: Semper Miles.)

– Eight Years Online for understanding, interest and Will Power regarding Defence and Security

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]