Foto: Jlarsson1978

Beredskapspolisen i ny tappning

Diskussionen kring det ogenomtänkta beslutet, och i förlängningen Beredskapspolisens återkomst, har pågått i princip sedan resursen lades ner 2012. Då cirka 1 500 personer stark. Behovet för den här sortens förstärkningsbehov ansågs helt enkelt inte längre finnas. Varken då eller vad man kunde sluta sig till, framöver.

Beredskapspoliserna utgjorde en förstärkning av polismyndigheternas ordinarie personal. Cheferna för varje grupp på åtta personer var yrkespoliser med ledarskapsutbildning. Beredskapspoliser som hade ingått avtal med Rikspolisstyrelsen om tjänstgöring kunde kallas in vid inträffade eller riskerade allvarliga störningar på samhället från ordnings- eller säkerhetssynpunkt.

På senare tid har dock samhällssäkerhet och omvärldsläge gjort att behovet ökat för stöd där polisen blir hårt ansatt med sina uppgifter och i dagarna uttalade sig försvarsminister Pål Jonson, i en intervju med SVT, om att man avser tillsätta en utredning som kan leda till att Särskilda Beredskapspolisen kan återuppstå, fast i ny tappning.

För närvarande förs diskussioner mellan försvarsdepartementet och justitiedepartementet. Inga detaljer ännu men det här är något som enligt uppgift kommer att kunna innebära ”ökat samarbete mellan Polismyndigheten och Försvarsmakten”. En möjlighet som bl a överbefälhavare Micael Bydén ställer sig positiv till.

Vi kan inget annat än att hålla med och sälla oss till skaran som förstår och uppskattar det här. Vidare hoppas vi på att ärendet får det utrymme som krävs för att komma fram till bästa möjliga lösning och snara beslut.

Beredskapspolisen.se

Polisen

Läs även Semper Miles: Poliser, militärer och vaktbolag idag och framöver och Militären avlastar den hårt ansatta Polisen samt Polisen utrustas med tunga skyddade terrängfordon från Frankrike och Backa upp polisen som frivillig

(Bilden: Särskilda beredskapspolisen från ett tidigare tillfälle. Foto: Jlarsson1978, CC BY-SA 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en)

– Swedish Reserve Police Forces might be back soon

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]