Foto: Wikimedia Commons

Militären avlastar den hårt ansatta Polisen

Hemvärnet är redan på plats och stödjer i arbetet vid gränserna. Ett arbete som tycks fungera mycket väl och som bjuder på utökad fortsättning. Enligt regeringsbeslut började 160 soldater för en knapp vecka sedan sin specialutbildning för att kunna avlasta Polisen på fler områden. I första hand verkar det i stor utsträckning röra sig om kvalificerade bevakningsuppgifter. Ett 50-tal hamnar i Köpenhamn. Det här ska frigöra resurser till annan polisiär verksamhet som arbetet mot grov kriminalitet och terror men även öka tryggheten genom mer lokal närvaro.

Att försvaret bistår Polisen ser man som något naturligt, t ex säger försvarsminister Claus Hjort Frederiksen att det är vettigt att soldater ur försvar och hemvärn stöttar poliskollegorna med utmaningar som till syvende och sist påverkar allas vår vardag. Något slutdatum för soldaternas insats finns inte utan ska pågå så länge det behövs och man avser utvärdera under resans gång för beslut.

Hemma i Sverige har den här möjligheten också påtalats men enligt lag kan Försvarsmakten inte utföra uppgifter som kan innebära tvång eller våld mot den egna befolkningen, händelser av terrorism och transportbehov undantagna men mycket noga reglerat. Vaktbolagen gör vad de kan i fråga om bevakning, ordning m m men avståndet vad gäller befogenheter i utövandet är stort. Kanske är det dags att vi ser över möjligheter med militärpolisen och, inte minst, den för fem år sedan ca 1500 man starka Beredskapspolisen som avvecklades 2012.

Det kan mycket väl vara ett genidrag av Danmark men ska ärligt granskas under lupp. Hur ser det ut framgent med en överhängande risk att Polisen och fler myndigheter börjar ta Försvarsmaktens ordinarie personal och hemvärnsmän i anspråk i resursbyggandet och budgetarbetet? Det kan bli svårt att backa ur! Nu rör det sig inte om några enorma mängder soldater men man måste ändå se till vad som händer med den militära numerären och de uppgifter de ålagts i sin huvuduppgift, arbetet för rikets försvar.

Läs även Semper Miles: Vad ska de ersätta polisen med? och Ja till lagändring som kan ge utländsk polis befogenheter i Sverige samt Hemvärnet i fler roller och som egen försvarsgren

(Bilden visar en grupp reservpoliser ur danska Hemvärnet. Foto: Wikimedia Commons heb@Wikimedia Commons CC BY-SA 2.5 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/deed.en)

– Danish military to further assist with Border- and Guard duties to release Police personnel being able to focus on fight against terror, severe crime and to increase everyday public presence.

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]