Foto: Kevin.B

Backa upp polisen som frivillig

Varför gör ingen något? Frågan är felställd och borde vara: Kan jag göra något? Här ges chansen att på flera sätt vara med och påverka för det bättre.

Sedan många år rullar projektet med volontärer inom Polisen, frivilliga som i hela landet bidrar för ett tryggare samhälle med stöd och minskad brottslighet.

Efter grundutbildning innehållande bl a lag och rätt, kommunikation, konflikthantering, Hjärt-lungräddning och vittnesteknik är man redo att bistå Polisen med nattvandringar och andra trygghetssatsningar, sprida information, medverka vid olika arrangemang, vägleda brottsoffer med mera.
I sin enkelhet ett slags ytterligare ögon och öron och förstärkning. (Det här ger även en god relation och inblick och kan stärka den som funderar kring polisyrket.)

Känner du för ett utökat samhällsengagemang, är minst 18 år och vill bidra till polisverksamheten kan du anmäla ditt intresse i din region. Se länk nedan och ta steget!

Polisen – Polisens volontärer

Läs även Semper Miles: Militären avlastar den hårt ansatta Polisen och Poliser, militärer och vaktbolag idag och framöver samt Öppet att ansöka till polisutbildning året runt och Pepparspray legalt självförsvar i danska hem

(Bilden med polisbilen är från ett annat, tidigare sammanhang. Något beskuren bild. Foto: Kevin.B, CC BY-SA 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en)

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]