Foto: Plikt- och prövningsverket

Varmt välkommen (åter) Plikt- och prövningsverket

För att bättre beskriva uppdraget och verksamheten byter Rekryteringsmyndigheten namn till Plikt- och prövningsverket.

Myndigheten ansvarar ”för att informera de som ska svara på mönstringsunderlaget om lagen om totalförsvarsplikt, att kalla, mönstra och skriva in till grundutbildning med värnplikt, samt att föra register över alla svenskar som är krigsplacerade.” Man genomför också icke pliktrelaterade ”undersökningar, bedömningar och urval för yrken och utbildningar med särskilda krav som handlar om trygghet och säkerhet i det svenska samhället.”

Senast bytte man namn 2010 från Pliktverket i och med att plikten lades vilande och fokus övergick till rekryteringsarbete. Då är det desto roligare med orsaken till namnbytet den här gången – och det ligger till och med bra i munnen: Plikt- och prövningsverket (möjligen med den svängiga förkortningen POP).

Vi välkomnar det nya namnet som på ett tydligare sätt beskriver myndighetens uppdrag knutet till lagen om totalförsvarsplikt. Vårt huvuduppdrag är att kalla och mönstra ungdomar som ska göra grundutbildning med värnplikt. Ett annat stort uppdrag är att genomföra prövningar av de som sökt polisutbildningen. Två uppdrag som naturligt ryms inom det nya namnet Plikt- och prövningsverket”, säger generaldirektör Christina Malm.

I och med detta lanseras ny logo (med återgång till heraldiskt vapen), grafisk profil, webbadress och hemsida fr o m 1 februari 2021.

Plikt- och prövningsverket

Plikt- och prövningsverket – Om myndigheten

Läs även Semper Miles: Nya värnplikten och kommande volymer ställda mot förr och En framtid som soldat eller sjöman – så här ser antagningen ut samt Totalförsvarsplikt för alla och Lediga jobb för civila och militärer hos Försvarsmakten

(Bilden, inskrivningsprov, är från ett tidigare tillfälle. Foto: Plikt- och prövningsverket.)

– Name change for ”Plikt- och prövningsverket”, the Swedish Defence Conscription and Assessment Agency