Foto: Osquar

Nya värnplikten och kommande volymer ställda mot förr

Det var länge sedan sist men redan nästa år kan så många som 4.000 män och kvinnor komma att göra militärtjänst i Sverige. Det är en mycket god början! Antalet värnpliktiga är sedan tänkt att över tid växa på sig till det dubbla.

Det är mycket riktigt hög tid att agera mot bakgrunden där i snitt 2.460 värnpliktsplatser försvann per år under 1995-2010. Det största tappet stod tidigt för att sedan sjunka hela vägen till noll. Det påvisar en trend som påbörjades långt innan det dystra införandet av ”vilande i fredstid” och frivilligheten 2010 där regeringar ur både höger och vänster lät saken bero.

Nu har det passerat ytterligare sex år och det har visat sig att den svenska värnplikten behövs. Det har förvisso inte varit några problem med kvaliteten på den anställda personalen men den önskade volymen har inte gått att uppnå trots kampanjer och rekryteringsarbete.
Här har även den folkliga förankringen och mängder av viktiga synergieffekter för samhället tyvärr kommit på skam.

Vi kommer alltså att rivstarta med 4.000 värnpliktiga och därefter öka med i snitt 1.000 per år till vi når målet 8.000 år 2022. Det låter som stora siffror och det är det förstås i ett land där intresset varit lamt, men det rör sig inte om en ogenomförbar koloss vare sig ekonomiskt eller organisatoriskt, särskilt i jämförelse med vad vi förlorat på vägen.
Men någonstans ska man börja! Det här är trots allt bra för det sätter åter fokus på behov och korrekta lösningar. Initiativet kan och ska inte fråntas någon som vågar ta sitt ansvar och blicka framåt. Nu gäller det bara att regering(-ar) och riksdag inser vad detta är – en god början!

Så här har det sett ut och föreslås det att komma se ut. Antal inryckta och förändring:

1995 : 36.903
2000 : 16.978 (-19.925)
2005 : 9.225 (-10.700)
2010 : 1.644 (-9.056)
2010 : 0 (-1.644)
– – – – – – – – – – –
2018 : 4.000 (+4.000)
2022 : 8.000 (+4.000)

Läs även Semper Miles: Värnplikten kan vara tillbaka med början redan nästa år och Försvarets närvaro och kostnad ett problem? samt Fortfarande hundratusentals soldater i Sverige

(Bilden visar värnpliktiga soldater från 2008, senast det begav sig. Foto: Osquar CC BY-SA 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en)

Källor bl a: Försvarsmakten, Försvarsmaktens årsredovisningar, Wiki, Regeringens personalförsörjningsutredning

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]