Foto: Jimmy Croona/Combat Camera/Försvarsmakten

Totalförsvarsplikt för alla

Du är med och du och du och…
Sedan 1995 har vi Totalförsvarsplikt i Sverige. Alla män och kvinnor mellan 16 och 70 år i vårt land kan och ska enligt lag göra en insats genom militär värnplikt, civilplikt eller s k allmän tjänsteplikt, ”att [om situationen kräver det] tjänstgöra inom totalförsvaret i den omfattning som hans eller hennes kroppskrafter och hälsotillstånd tillåter”. Även utländska medborgare bosatta i Sverige kan beordras till totalförsvarsplikt. Inkallelser till tjänstgöring görs av Totalförsvarets rekryteringsmyndighet om inte regeringen föreskriver annat. I och med det är alla redan idag en del av vår gemensamma beredskap och försvar.

Läs mer om totalförsvarsplikten