Foto: Lance Cpl Robert W Beaver

Pepparspray legalt självförsvar i danska hem

Skulle det behövas får nu danskarna lov att använda sig av vapen, ja det klassas så, för att försvara sig och sitt hushåll. Fram till årsskiftet kunde privatpersoner över huvud taget inte äga pepparspray men i och med ny lagstiftning, som för övrigt godkändes så sent som strax före jul, lättar man på detta.

Från och med den 1 januari 2019 är det tillåtet för myndiga danska medborgare att utan särskilt tillstånd köpa, inneha och bruka pepparspray mot eventuella förövare och hot i det egna hemmet. Här poängterar man dock mycket noggrant att det är självförsvar i det egna hemmet som gäller och ingenting annat.
Det går heller inte att köpa var eller vad som helst. Endast genom godkända danska vapenhandlare och styrkan i sprayen måste vara på en lägre nivå än den som polisen använder.

Innehav och användande utanför hemmet är fortfarande inte tillåtet och straffas enligt vapenlagen men samtidigt påpekas att det här kan komma att öppna upp för möjligheten att lättare ge tillstånd till bärande utanför hemmet för de med godtagbara skäl, t ex de som kan anses vara särskilt utsatta.

Den här utvecklingen delar befolkningen. Höjs våldsspiralen eller är det ett förträffligt verktyg som rätt använt kan hjälpa till att stoppa en förövare?

I Sverige är användandet av pepparspray fortsatt hårt reglerat till tjänsteutövning, från högre utbildade skyddsvakter, myndigheter som t ex kustbevakningen upp till polisen.
Privat innehav eller bruk är inte tillåtet utan kräver vapenlicens vilket får ses som mycket svårt att få eller som polisen själva uttrycker det: ”Tillståndsgivningen är mycket restriktiv.” Brottsrubriceringen för den som påträffas med pepparspray är vapenbrott där straffskalan löper mellan böter och fängelse i upp till fyra år.

Politi – Nye regler om peberspray

Polisen: Knivar och andra farliga föremål [som pepparspray]

Läs även Semper Miles: Ny verklighet kräver bättre skydd men ledningen tvekar och Svensk Polis utrustas med Tasers samt Utvecklad förmåga att klara upp brott och Nationellt kamerasystem på bred front mot brott

(Bilden: Övning med pepparspray från ett annat tillfälle. Något beskuren bild. Foto: Lance Cpl Robert W Beaver, CC0 PD.)

– Pepper spray for personal home defence legalised in Denmark from 1st January 2019

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]