Foto: Junglecat

Svensk Polis utrustas med Tasers

Svensk polis kommer enligt DN att få elpistoler s k Tasers, som skjuter iväg pilar på kortare håll, som tränger in under huden på en förövare och sätter denne ur spel genom en kraftig elektrisk chock. Det kommer dock att dröja då det ska föregås av två års försöksverksamhet på några platser i landet med start 2018. Först ska utrustningen inhandlas och så ska man säkra extern utvärderare som kan hjälpa Polisen att känna trygghet i hur försöksverksamheten ska utformas.

På frågan ifall rikspolischef Danielsson tror att de kommer att kritiseras för att införandet går för långsamt blir svaret: ”När vi inför nya metoder av det här slaget känns det väldigt, väldigt viktigt att vi jobbar kunskapsbaserat, att vi jobbar efter beprövade metoder. Det talar för att vi söker oss fram här, säger Dan Eliasson.” Hur som helst är det här definitivt ett steg i rätt riktning där även svensk polis får ett nytt användbart verktyg i skalan för ingripande enligt hotbild och proportionalitetsprincipen.

Läs även Semper Miles artiklar: SAAB ska leverera UAV:er till polisen och Nattknappen skapar trygghet

(Foto: Junglecat, CC BY-SA 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en)

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]