Foto: Torbjörn F Gustafsson/Försvarsmakten

Nye arméchefen tillträder och sätter fart i morgon

Vi hälsar generalmajor Karl Engelbrektson som i morgon, den 1 juni, tillträder som chef Armén.
Han kommer närmast från positionen som chef för förbandsproduktionen samt utbildningschef i Försvarsmakten och beskrivs som ”en internationellt meriterad officer som, förutom erfarenhet av internationell insats, under sin tid i Bryssel påtagligt bidragit till att utveckla samarbetet med EU och NATO. Dessförinnan var han chef för NBG 08 under både uppbyggnadsskede och beredskapsperioden”. En påläst tuffing med erfarenheter som tycks kunna stå stadigt. För drygt ett år sedan, i samband bl a med övningen BALTOPS, uttalade sig Engelbrektsson: ”Det yttersta syftet är att öka den bestämda operativa militära förmågan, men också att sända tydliga säkerhetspolitiska signaler att vi gör detta tillsammans med andra.”

Överste Anders Callert blir ny chef för förbandsproduktionen och befordras samtidigt till brigadgeneral.

Uppdaterat 2016-06-01: General Karl Engelbrektsons tal (PDF)

Läs även Semper Miles artikel: Engelbrektson ny arméchef i sommar

Källor: Försvarsmakten, GP, Wiki

(Bilden är från 2007, då Force Commander, Nordic Battle Group.)