Foto: Alexandre Dulaunoy

Ny verklighet kräver bättre skydd men ledningen tvekar

Tullverket ställs inför allt tuffare utmaningar då bl a lukrativ smuggling inte minskat samt att omvärldsläget med terrorhotberedskap och migrationstrycket med ökade gränskontroller blivit vardag. Därför önskar de som arbetar operativt, i yttre tjänst, att öka självskyddet med personliga vapen. ”Attityden mot oss hårdnar och det finns tillfällen där vi känner att vi är otrygga när vi ska utföra vårt arbete.” säger Marcel Gabara, huvudskyddsombud på Tullverket i Helsingborg till Svenska dagbladet. Idag är det endast personal som arbetar med vissa uppdrag inom tullkriminalen som får beväpnas – och det efter särskilt beslut. I en tid när även personal inom polisen påpekat att de stundtals känner sig underbeväpnade undrar anställda inom tullen hur de, beväpnade med batong och pepparspray, ska försvara sig mot beväpnade brottslingar.
Ledningen inom verket tillbakavisar dock kraven och hänvisar bl a till förda samtal med polisen om eventuella särskilda hot mot tullen och dess personal, där man kommit fram till att det saknas dylika indikationer. Lars Kristoffersson, biträdande chef för Tullverkets brottsbekämpande verksamhet säger att det inte finns någon hotbild och ”Vi har hittills inte haft incidenter där ett vapen skulle vara lösningen på problemet.” Ärendet är anmält för bedömning till Arbetsmiljöverket som nu ska se över situationen.

(Bilden, foto: Alexandre Dulaunoy, CC BY-SA 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/)