KDU vill beväpna och utbilda flyktingar militärt

Enligt en debattartikel i Aftonbladet vill ordföranden i Kristdemokraternas ungdomsförbund (KDU), Sara Skyttedal, skapa stabilitet och framtidstro genom att asylsökande från Syrien och Irak ska få ”militärträning” för att strida mot IS: ”Vår moraliska plikt kan inte begränsas till enbart flyktingmottagning.” Hon anser att av de 70% män som kommit till Europa skulle en stor del ha stannat och stridit mot islamisterna om de bara haft militärutbildning, vapen och en fungerande befälsstruktur.
Var denna utbildning (och tillförande av vapen m m) skulle ske, i vilken omfattning och hur det skulle finansieras meddelas dock inte men den skulle begränsas till ”vissa av de asylsökande”. Kan Sverige verkligen skapa, eller ens bidraga till att skapa, en milis bestående av människor med svenska uppehållstillstånd att skickas in i krutdurken för att där ”skapa stabilitet och framtidstro”?

KDU:s ställningstagande och militanta förslag är verkligen oblygt. Moderpartiet har ännu inte offentligt kommenterat detta.