Utvecklad förmåga att klara upp brott

För att fler brott ska leda till åtal sker nu ett omfattande utvecklingsarbete inom polisen. I det arbetet kommer följande tre utvecklingsområden få särskild uppmärksamhet: mängdbrott (de vanligaste brotten t ex stölder, misshandel och skadegörelse), överfallsvåldtäkter och brott i nära relation.

Den personal som arbetar närmast verksamheten ska ges förutsättningar att hitta förbättringar utifrån erfarenheter och kunskaper. I och med polisens nya organisation har myndigheten bättre möjligheter än någonsin att kunna förbättra resultaten i utredningsverksamheten enligt chefen för polisens nationella operativa avdelningen, Mats Löfving.

Rent praktiskt avser man att utveckla den dagliga styrningen, system för resultatuppföljning och brottssamordning men även utveckla arbetet vid polisens kontaktcenter (som tar emot en stor del av anmälningarna av mängdbrott), utveckla utredningsarbetet som bedrivs under jourtid på nätter och helger, införa teambaserade arbetssätt för poliser i yttre tjänst, utredare och åklagare samt inrätta ett nytt nationellt IT-brottscenter.

Då verkligheten är i ständig förvandling och kraven många hedrar det polisen att de gör det bästa av vad man har. Detta särskilt som anslag och villkor inte är de bästa.

Läs även Semper Miles artikel: Polisen riktar resurser mot särskilda problemområden

Källa: Polisen