Foto: Hasselqvist

Poliser, militärer och vaktbolag idag och framöver

Den tunna blå linjen skyddar och servar dygnet runt. En vansinnigt viktig och tacknämlig insats som de allra flesta av oss förstår innebörden av och såklart vad det skulle kunna innebära ifall polisen börjar svikta i antal och närvaro.

Att Sverige behöver poliser, befintliga och nya, är ingen hemlighet. Länge har kanske särskilt arbetsmiljö, förutsättningar och löner påtalats. Vill vi ha bemyndigad personal som ”springer mot det andra springer ifrån” måste problematiken tas på allvar med en rejäl statushöjning. Andan är det säkert inga problem med men man ska komma ihåg att vägen in är lång, det ställs höga krav från första början och genom tjänsteåren, arbetet är ofta både fysiskt och psykiskt slitsamt och att skydda dig, mig och hela samhället är inte alls riskfritt.

Regeringens plan är att det ska bli fler poliser. Volymen anställda ska öka med ytterligare 10 000 till år 2024 (i ökningen räknas både poliser och civilanställda i myndigheten). En positiv vision men kommer den att bli verklighet? Polistidningen berättar att av 17 498 som sökt till polisutbildningens 1 020 platser, med start i vår, kunde 651 antas.

Till råga på allt väljer många att sluta. Under perioden 2015-2019 lämnade mer än 2 100 poliser sina jobb varav 400 förra året, enligt SVT i förrgår. Varenda en av dem behöver ersättas. Kanske kommer några av de nya också att tvingas lämna efter en tid? Jobbet som polis får inte bli ett genomgångsyrke.

Det talas om minskad polistäthet, nu med 198 poliser per 100 000 invånare mot 216 per 100 000 för tio år sedan. Siffror som talar sitt tydliga språk men som även rymmer ett möjligt tapp av yrkeserfarenhet, sånt som gör utövandet smidigare, effektivare och säkrare. En ond cirkel som inte hjälper till att statushöja.

Rikspolischefen har uttalat att polisen skulle vara hjälpta av stöd från Försvarsmakten ifall påfrestningarna blir för stora. I första hand vad gäller situationer av gråzon, i gränslandet mellan krig och fred. Den här möjligheten är nyligen överlämnad som förslag till regeringen men är en tuff nöt att knäcka. Det krävs beslut, lagändringar och mycket detaljerade regelverk på ett område som är känsligt ända sedan skotten i Ådalen för 89 år sedan.

En åtgärd vi sett är att kommuner, centrumföreningar, företagare och t o m privatpersoner anlitar vaktbolag för att skapa ordning och trygghet. Behovet av ordningsvakter och väktare finns och ökar. Det de tillför är helt klart av stort värde och kan på sina håll avlasta polisen rejält (även om man får hålla koll på vilka uppgifter och hur mycket som ”förs över” från den egna verksamheten och närvaron). Nu visar det sig dock att Polismyndigheten avser höja avgifterna kraftigt för de som tänkt sig bli och arbeta som ordningsvakter. Förändringar som nämnts är bl a grundutbildningen som går från 7 780 kronor till 22 875, periodiskt återkommmande fortbildning som ökar från 1 700 kronor till 8 000 per tillfälle och s k arenautbildning som sticker iväg från 2 000 kronor till 11 250. Inget som lär underlätta varken för polisen eller väktarbranschen.

Men Beredskapspolisen då? Styrkan som skapades just i syfte att stå redo för att vid behov förstärka ordinarie personal? Var kommer de in i allt det här? Ingenstans tyvärr eftersom man lades ner efter ett regeringsbeslut 2012. Orsaken var att polisen inte ansågs ha det förstärkningsbehovet. Ett beslut som mötte stora men fruktlösa protester.
Kan situationen för polisen göra att dagens regering och riksdag bättre kan bedöma förstärkningsbehovet och återinföra Beredskapspolisen som en viktig faktor att räkna med? Kanske det naturligaste i världen att även börja dra i de trådarna?!

Sammanfattningsvis är det som synes många faktorer som kastar sig in i tankearbetet kring polisen samt upprätthållande av lag och ordning. Här behöver det hända saker och det rätt snart.
Låt oss börja med att se problematiken från rätt håll. Vad är syftet med och effekten av en fulltalig och välmående poliskår? Idag gör terrorhot, grov organiserad brottslighet, sprängningar, överfall och andra våldsbrott, rån m m tillsammans med en till synes politisk långsamhet att medborgaren känner sig otrygg.
Bemanningsmässigt måste vi se till att skapa uppskattning för att vända trenden. Det sker genom att statushöja polisyrket så att fler lämpade ser en framtid i yrket och söker. Lönerna måste upp ordentligt liksom organisation och arbetsförhållanden vaket måste ses över och förbättras. Beredskapspolisen bör återuppstå omedelbart och utgöra gripbar resurs. Väktare, ordnings- och skyddsvakter har absolut sin roll i allt det här och branschen ska inte hämmas genom ekonomiskt försvårande åtgärder. Slutligen ska samarbeten med försvaret absolut kunna ingås/avtalas så det finns för det civila samhället att falla tillbaka på ifall det skulle gå riktigt åt helsike.

Polisen

Beredskapspolisförbundet

Säkerhetsbranschen

Försvarsmakten

Läs även Semper Miles: Vad ska de ersätta polisen med? och Sabotage mot blåljuspersonal kan ge upp till livstids fängelse samt Bara 25% trafikpolis kvar – och det minskar och Militären avlastar den hårt ansatta Polisen

(Bilden är från ett annat tidigare sammanhang. Foto: Hasselqvist, Pixabay, https://pixabay.com/sv/service/license/)

– Police, Armed Forces and Security Companies together for calm and safety

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]