Foto: Holger.Ellgaard

Sabotage mot blåljuspersonal kan ge upp till livstids fängelse

Situationen för våra poliser, räddningstjänsten och ambulanssjukvården har förändrats på ett makabert sätt. De som finns där och som rycker ut för oss när det behövs möts av saboterande genom hindrande, hot, stenkastning, raketer m m. Det ser heller inte ut att mattas av, snarare tvärt om och så kan vi inte ha det.

Därför kan man nu åtala och utmäta straff för dylikt under brottsrubriceringen Sabotage mot blåljuspersonal. ”Brottet straffbelägger att angripa eller annars störa polis, räddningstjänst eller ambulanssjukvård på ett sätt som riskerar att allvarligt förhindra eller försena genomförandet av ett uppdrag.” Brottet kan ge fängelse i upp till fyra år vid normalgraden samt fängelse minst två år och upp till livstid vid grovt brott.
Samtidigt skärps straffet för grovt våld mot tjänsteman till lägst ett år och högst sex års fängelse.

Lagändringen trädde i kraft fr o m den 1 januari 2020.

Sveriges riksdag – Ett stärkt straffrättsligt skydd för blåljusverksamhet och myndighetsutövning

Läs även Semper Miles: Ny lag kan ge färre lycksökande fotografer på olycksplatser och Vad ska de ersätta polisen med? samt Bombröjning och stor räddningsinsats efter terrorattack i Värnamo och Pappersexercis för att slippa förmånsbeskattning väntar hjältarna

(Bilden: Utryckningsfordon i arbete. Foto: Holger.Ellgaard, CC BY-SA 3.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.sv)

– Sabotage and attacking Police, Rescue- and Ambulance personnel made a criminal offense in Sweden 1st January 2020. May result in life imprisonment

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]