Foto: Johannes Jansson/norden.org

Efter Sverige tar Danmark över för ett år

Ordförandeskapet i det nordiska försvarssamarbetet Nordefco roterar mellan medlemsländerna. Under 2019 var det Sverige som framgångsrikt höll i rodret och nu lämnar vi vidare till Danmark som senast styrde för fyra år sedan.

Nordefco-samarbetet har pågått sedan 2009 och omfattar Sverige, Finland, Norge, Danmark och Island. Syftet är att skapa och upprätthålla ”en nära säkerhets- och försvarspolitisk dialog och stärka samarbetet på försvarsområdet i fredstid, kriser och i händelser av konflikt.” Här ryms även fördjupad samverkan med Estland, Lettland och Litauen. Ytterst ansvariga för verksamheten är de nordiska försvarsministrarna.

Nordefco

Regeringskansliet – Stärkt nordisk dialog och informationsutbyte i händelse av kris och konflikt – summering av försvarsministermöten den 19–20 november

Läs även Semper Miles: Utökat vad gäller samarbetet kring alternativbaser i Norden och Nu påbörjas tester med nya Nordic Combat Uniform på förband samt Bra uppslutning på NDIS kring pågående och fortsatt samarbete och Inte genom Sverige och inte till Ryssland men väl Kirkenes

(Bilden: Stark symbolik med de nordiska flaggorna stolt tillsammans. Foto: Johannes Jansson/norden.org CC BY 2.5 DK https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/dk/deed.en)

– Denmark at the helm in 2020 for The Nordic Defence Cooperation (NORDEFCO)

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]