Foto: Johannes Jansson/norden.org

Utökat vad gäller samarbetet kring alternativbaser i Norden

Samarbetsavtalet Alternate Landing Base (ALB) som möjliggör nyttjande av varandras flygbaser i Norden som alternativbas i fredstid undertecknades för några år sedan. Något som bl a givit ökning av den operativa effekten, flygsäkerheten samt ett kostnadseffektivt ökat flygtidsuttag och ökad effekt av övningsverksamhet.

Nu i november utökades avtalet och Alternate Landing Base II (ALB II) kommer att, till skillnad från tidigare, omfatta även beväpnade statsluftfartyg (bemannade statliga militära och civila flygplan, helikoptrar o dyl) samt tillåta förhandslagring av viss materiel.

Flygvapencheferna från Sverige, Danmark, Norge och Finland undertecknade ALB II i samband med att de sammanstrålade vid norska flygvapnets 75-årsjubileum i Oslo och Försvarsdepartementet meddelade nyligen att även Island skrivit under i samband med ett möte med det nordiska försvarssamarbetet Nordefco på Karlberg i Stockholm.

Det här påvisar enligt Nordefco och Försvarsmakten ”en önskan från medlemsländerna att fördjupa Nordefcosamarbetet samt att implementera den nya visionen Nordefco Vision 2025.”

The basics about NORDEFCO

Nordefco Vision 2025 (PDF)

Flygvapnet

Läs även Semper Miles: Sverige styr åter försvarssamarbetet och Tidigare reservbas kan vara på väg tillbaka inom kort samt Gemensamt över Baltikum och internationellt luftrum och Öppet för en framtida karriär som stridspilot

(Bilden: Två JAS 39 Gripen landar. Något beskuren bild. Foto: Johannes Jansson/norden.org, CC BY 2.5 DK https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/dk/deed.sv)

– Extended Nordic Defence Cooperation Technical Agreement for Alternate Landing Base Concept signed by Sweden, Finland, Denmark, Norway and Iceland

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]