Sverige styr åter försvarssamarbetet

Ordförandeposten i Nordic Defence Cooperation (Nordefco), roterar år för år och nu har det åter blivit dags för Sverige att leda arbetet.

Det nordiska försvarssamarbetet Nordefco har pågått sedan 2009 och har till syfta att skapa och upprätthålla ”en nära säkerhets- och försvarspolitisk dialog och stärka samarbetet på försvarsområdet i fredstid, kriser och i händelser av konflikt.” Här ryms även fördjupad samverkan med Estland, Lettland och Litauen.

Enligt försvarsminister Peter Hultqvist är ambitionen under det svenska ordförandeskapet att ytterligare fördjupa samarbetet genom pågående projekt och ta nya initiativ. Nordefco är en viktig faktor för att förbättra ländernas försvarsförmåga och effektivare resursutnyttjande. Det är enligt Hultqvist dock inte ett, eller ett steg mot, gemensamt nordiskt försvar. Vi har ju i grund och botten olika respekterade utgångslägen med alliansfria Sverige och Finland samt övriga nordiska och baltiska grannar som medlemmar i Nato. De godaste grannar är vi i alla fall.

Nordefco

Läs även Semper Miles: Snart samtliga Nordiska flygbaser i viktigt samarbete och Snart dags för provsystem av nya uniformen och test på förband samt Ökat bilateralt samarbete mellan Sverige och Baltikum och Sverige skrev på för Europeiskt försvarssamarbete

– Sweden is leading the Nordic Defense Cooperation, NORDEFCO, in 2019

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]