Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten

Snart dags för provsystem av nya uniformen och test på förband

Samarbetet fungerar väldigt bra för Nordic Combat Uniform (NCU) enligt projektledaren, norska Thrude J Leirvik. Idag meddelas det att man har lämnat över kravspecifikationerna till de kvarvarande tillverkarna/leverantörerna som gått vidare och hoppas få vara med i den kommande, enorma upphandlingen.

En inte helt enkel problematik att gå till mötes då det nya gemensamma uniformssystemet ska kunna ”användas i olika konfigurationer för att klara olika klimatzoner; Europa, subarktisk, djungel och öken” och som omfattar det mesta av soldatens beklädnad, förutom fotbeklädnad (kängor/stövlar/skor) och utrustning för händer och huvud.

Man har från beställarsidan medvetet valt att inte specificera hur uniformen ska se ut utan fokuserat sin kravställan på funktion. Med det hoppas man att få användbara förslag med genomtänkta systemlösningar att välja och kanske t o m vidareutveckla till de färdiga produkterna.

Endast ytterplaggens kamouflage kommer skilja de skandinaviska länderna åt och som det ser ut just nu avser nog de flesta att behålla befintliga mönster. Att M90 som varit med sedan andra halvan av 1980-talet blir kvar är sedan tidigare uttalat i Sverige. Väl funktionellt och inarbetat liksom Norges M/98, medan både Finland och Danmark på senare tid gått över till nya kamouflage, M05 respektive M/11.

Tidplanen verkar hålla och nu börjar det hända konkreta saker. Leveranser av provsystem, första utvärdering, förhandlingar och urval tar sin början under hösten 2018. Nästa stora steg blir parallella s k brukartester bl a på förband i respektive land under sex månader!

NORDEFCO – Nordic Combat Uniform System (PDF)

Läs även Semper Miles: Möte kring nya gemensamma uniformssystemet NCU och Nya uniformssystemet prissatt och det blir fortsatt M90 samt Uniformerad till osynlighet – världens camouflage och Norge tar över styret i viktiga nordiska samarbeten

(Bilden är från ett annat, tidigare tillfälle.)

– Forward for the common project Nordic Combat Uniform. Delivery of Test system at hand and 6 months of field tests around the corner

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]