Foto: Jimmy Croona/Combat Camera/Försvarsmakten

Ökat bilateralt samarbete mellan Sverige och Baltikum

Sverige har ingått samköpsavtal med Lettland. Undertecknandet skedde i slutet av januari när Försvarets materielverks generaldirektör Göran Mårtensson mötte sin lettiske kollega Aivars Purins. Avtalet omfattar såväl upphandlingar som informationsutbyte och man avser gå igenom hela den öppna delen av försvarsmaterielplanen.

Vi har sedan tidigare liknande avtal med Estland och Litauen så i och med detta har vi skapat gemensam upphandlingskraft tillsammans med samtliga våra tre baltiska grannar. Det gör oss mer attraktiva i leverantörskontakter vad gäller volymer och bättre styckpris. Det torde även påverka tyngden i kravställan och leverans på flera områden och nivåer.

En annan uttalad fördel med att framgent i större utsträckning arbeta med samma system och utrustning är ökad interoperabilitet mellan länderna! FMV understryker dock att det inte rör sig om ett militärt samarbete.

Läs även Semper Miles: Estland köper CV90-plattformar från Norge och Läge och samarbeten för Norden, Baltikum och NATO samt FMV:s avskilda men välkända superanläggning

(Bilden visar lettiska soldater under mission i Afghanistan.)

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]