Det blev påökt på lönen för våra poliser

Efter centrala förhandlingar mellan Polismyndigheten och den fackliga organisationen Polisförbundet fick landets 20.000 poliser en ny löneöverenskommelse igår. Den innebär i grunden en snittlöneökning på 2,45 procent där de lägst avlönade poliserna med minst sex år i yrket ska uppmärksammas extra. Nu vidtar regionala- och avdelningsförhandlingar där lönesättningen på individnivå sker.

Idag har det tagits ännu ett steg för att uppvärdera polisyrket, men vi har långt kvar /../ Avtalet löser inte problemen med polisbristen och frustrationen mot låga löner inom kåren. Poliskåren kommer fortsätta tappa erfarna poliser och ha svårt att rekrytera rätt personer till yrket. Det är en angelägenhet för hela samhället och inte bara för poliserna själva. Därför måste regeringen avsätta mer pengar till polisen. Ett första tillskott är nödvändig redan i vårbudgeten.” säger Lena Nitz, ordförande i Polisförbundet.

Läs även Semper Miles: Säkrare besked om placeringen för våra nya poliser samt Utgiftsområde 4 – Mycket mer än Polisen

(Bilden med Polisförbundets ordförande Lena Nitz är från ett annat tillfälle.)

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]