Bra uppslutning på NDIS kring pågående och fortsatt samarbete

Inom ramen för Nordefco-samarbetet anordnas Nordic Defence Industry Seminar (NDIS) som utgör en plattform där industri, regering och akademi från våra nordiska länder möts kring samarbeten, interna och externa marknader, möjligheter och utmaningar, försvarsförmåga o dyl. Enligt programmet arbetar man med tre huvudperspektiv, det nordiska, det internationella och såklart det framtida.

Värd för Nordic Defence Industy Seminar 2018 är försvarsdepartementet, Försvarets materielverk samt organisationen Säkerhets- och försvarsföretagen, för att ”säkerställa framtida möjligheter och nordiskt försvarsmaterielsamarbete i en konkurrenskraftig och internationell kontext”.

Här finns flera viktiga representanter från de nordiska länderna samt Estland. I den svenska representationen märks särskilt försvarsminister Peter Hultqvist, överbefälhavare Micael Bydén, FMV:s generaldirektör Göran Mårtensson, Saab:s VD Håkan Buskhe och chefen för FMV:s system och produktionsledning arméförband Mikael Frisell.

Den tre dagar långa konferensen på Djurönäset ute i skärgården ett par mil öster om Stockholm pågår t o m torsdag.

Program – NDIS 2018, Nordic Defence Industry Seminar (PDF)

Nordic Defence Cooperation (Nordefco)

Försvarsdepartementet

Försvarets materielverk (FMV)

Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF)

Läs även Semper Miles: Norge tar över styret i viktiga nordiska samarbeten och Möte kring nya gemensamma uniformssystemet NCU samt Ökat bilateralt samarbete mellan Sverige och Baltikum och Möte med Nato kring kompatibel materiel

– The Nordic Defence Industry Seminar 2018 is now underway. Key representatives of the Nordic governments and industry meet for three days outside Stockholm

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]