Foto: Kabelleger/David Gubler

Inte genom Sverige och inte till Ryssland men väl Kirkenes

Planerna för Finland att skapa en lättillgänglig länk till en isfri djuphamn i norr, för direktkontakt med Atlanten och Nordostpassagen, har funnit sedan en tid. Flera alternativ har lagts fram och behandlats, bl a till Murmansk (som vi rapporterat om tidigare – se nedan) och flera norska städer bl a Narvik där svenska malmbanan skulle ha spelat en stor roll.

Det alternativ man nu beslutat gå vidare med pekar dock inte åt väst eller öst utan rakt (nåja) norrut till norska Kirkenes. Dit är det tänkt att Finland anlägger en helt ny järnvägssträckning för både passagerar- och godstrafik. Enligt kunniga ska det vara det bästa alternativet rent ekonomiskt och när det kommer till minsta miljöpåverkan.

Vidare känns den här sträckningen även något bättre ur säkerhetssynpunkt istället för den man tittade på tidigare som skulle gå öst-väst genom Salla-området och ryska militärstaden Alakurtti för att knyta an till ryska stambanan Murmansk – St Petersburg – Moskva.

Projektet som beräknas komma att kosta ca 2,9 miljarder Euro (eller motsvarande drygt 29,5 miljarder svenska kronor) anses viktigt inte bara för Finland utan hela regionen då det ytterligare knyter samman den allra nordligaste regionen och de Nordeuropeiska länderna med resten av EU, Europa och världen – åt båda håll. Gott för tillväxt och utveckling rent generellt och ett rejält lyft särskilt för råvaror, industri och handel.

Den norska regeringen välkomnar samarbetet och ser fram emot att delta och bistå i processen. I Finland bildas nu en samarbetsgrupp för att skapa kommande steg, detaljlösningar och projektplaner m m. Ett arbete som ska vara klart till den sista december i år. Den nya järnvägsförbindelsen mellan Rovaniemi och Kirkenes kan stå klar till 2030.


Kartskiss med sträckningen till Kirkenes som utreds samt tidigare möjliga mål

Läs även Semper Miles: Spårförbindelse mellan Murmansk och norra Finland i antågande och Norge tar över styret i viktiga nordiska samarbeten samt Ryssland bygger mångfacetterad infrastruktur i vattnen i norr

(Bilden: Från en annan nordlig förbindelse till Norge. Svenskt malmtåg nära Torneträsk. Foto: Kabelleger/David Gubler, CC BY 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en)

– The railway route Rovaniemi, Finland and Kirkenes, Norway is the one to be further examined during 2018

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]