Foto: Mats Nyström/Försvarsmakten

Pappersexercis för att slippa förmånsbeskattning väntar hjältarna

Det pratas just nu allt mer om att de som deltog i den gångna sommarens insatser för att rädda nationen från alla omfattande bränder åker på extra beskattning för sina långa slitsamma pass i frivillighetens tecken som till slut ledde till framgång, seger, trygghet och den eviga tacksamheten från direkt drabbade och svenska folket i allmänhet.

En kamp som under många veckor även engagerade stora insatser i luften och på marken från utlandet – och som följdes av media runt om i världen.

Undrar vad världen säger den här gången när det framkommer att de svenskar som frivilligt, lämnade jobb, semesterledigheter, familjer etc för att inte helt riskfritt söka rädda Sverige nu kan se fram emot förmånsbeskattning. Jo, det är sant. Dessa människor fick ju mellan passen förmånen att sova några timmar här och där, på golvet i en gymnastiksal, i ett tält eller i skuggan bakom en brandbil. Vidare fick de dessutom mat att äta när tillfälle gavs. Och vätska! Beskattningsbara förmåner alltihopa.

Instinkten att hjälpa till är för många, för att inte säga de allra flesta av oss en alltjämt närvarande fundamental självklarhet, en ofattbar styrka att räkna med.
Ansvariga myndigheter får dock se upp, för nästa gång det behövs frivilliga kanske tillströmningen går segare och/eller låter vänta på sig till vi befinner oss på den absoluta avgrundens kant. Kanske så länge att det är för sent. När staten i förväg tvingas berätta exakt vad man får betala för att uppoffra sig. Sånt göder tyvärr en otäck ”det där får någon annan ta hand om-mentalitet”.

Det hela förklaras av MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, som ett ”nollsummespel” där var och en som hjälpt till, på nästa deklaration också kan göra avdrag för motsvarande ”förmåner”. I slutänden ska det, med hjälp av en del pappersexercis, inklusive bestyrkanden o dyl, mynna i att ingen enskild kommer pungslås för sitt frivilliga ansvarstagande men proceduren framstår, åtminstone för tillfället, inte som smidig eller särskilt snygg, vare sig hos de som var med, den tacksamma nationen eller media – nationell som internationell.

Läs även Semper Miles: Du har väl redogjort för räkenskaperna och Stridsflygplan har fällt bomber i akut grepp mot branden samt Hultqvist ännu i insatsområdena – i morgon möte i Stockholm och Helikopterflottiljen kämpar för att få öva brandbekämpning

(Bilden är från i somras: ”Räddningstjänst, frivilliga och personal från 24.hemvärnsbataljon avvaktar helikoptrarnas släckningsarbete innan de själva kan fortsätta arbetet.”)

– All voluntary Swedes who left holidays, family etc to help save the Nation from the huge forest fires this summer are now subject to benefit taxation(!)

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]