Bara 25% trafikpolis kvar – och det minskar

Tre fjärdedelar av trafikpolistjänsterna har försvunnit i Sverige och nermonteringen fortsätter. I takt med att trafiksituationen tätnar och ribban för vad som är socialt accepterat i trafiken höjs, har vi alltså idag ca 1.500 färre poliser med rätt kompetens på våra vägar för att ta hand om rattfyllon, drogpåverkade, fartdårar, trafikfarliga fordon, o s v. Bara cirka 25% är kvar och dessa trafikpoliser kommenderas dessutom ut på andra uppdrag som t ex ordningshållning. ”Man håller på att rasera det lilla som finns kvar av trafikpolisen”, säger Christoffer Hallgren, trafikpolis i Sundsvall, som befarar att man är på väg mot en krasch och att det hela därefter kommer att behöva återuppbyggas. Ett politiskt förfarande vi allt för väl känner igen från experimentet med Försvarsmakten.

Motormännen – Trafikfiaskot

Motormännen – Hot mot trafiksäkerheten