Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

Stor marinövning igång

Northern Coasts, en av de största militärövningarna i Östersjöområdet i år och övningen som knyter samman Östersjönationernas marina styrkor, har påbörjats. Den Tysklandsledda samövningen, som genomförs för nionde året i rad under perioden 12-25 september, fokuserar på mindre stridsfartyg. Hela 3500 soldater och sjömän från 15 nationer deltar i de tyska och danska vattnen. Totalt rör det sig om 40 fartyg samt ett antal helikoptrar och flygplan.
Enligt Försvarsmakten är det här en viktig övning och Sverige deltar med Visbykorvetterna Helsingborg (K32) och Nyköping (K34) samt minröjningsfartyget HMS Ulvön (M77) och stödfartyget HMS Trossö (A264). Dessutom har vi två svenska underhållsgrupper som stödjer med teknisk expertis och reservdelar.

Försvarsmakten – Northern Coast