Tillträdande ÖB tackar

Det känns bra att man lyckats ordna så att en duglig soldat och ledare avlöser en dito. Mottagandet har varit synnerligen varmt. Via Flygvapenbloggen tackar nu tillträdande ÖB Micael Bydén för den stora och positiva respons som mött honom efter fredagens presentation. Han känner sig glad, stärkt och motiverad. Bydén nämner vikten av relationen medarbetare – chef och avger ett löfte: ”jag kommer att göra mitt yttersta för att leva upp till era förväntningar.”

Flygvapenbloggen – Tack!