Foto: En grön-sak till mamma

Tjejer är sämre

Nu vet vi det! Tjejer är sämre än killar…
Läste det just i en artikel som publicerades i flera svenska tidningar i dag. [unt.se]

”Soldatgrupper med bara män är betydligt effektivare i markstrider än grupper där kvinnor ingår. Helmanliga enheter rör sig snabbare och uppnår bättre precision med tunga vapen. Kvinnorna ådrar sig också oftare skador. Den slutsatsen dras i en studie som USA:s marinkår låtit göra. Analysen kommer inom kort att överlämnas till försvarsminister Ash Carter…”

Detta står även i artikeln:

”..Ray Mabus, minister med ansvar för flottan och marinkåren, menar dock att studien är behäftad med flera fel, bland annat den förhandsinställning som flera av de frivilliga deltagarna hade – När det hela drogs i gång ansåg en rätt stor grupp av männen att kvinnorna inte skulle klara av det. Då är utfallet nästan givet…”

Att få ovanstående resultat är inte svårt: En manlig elitidrottare i längdskidåkning kan ha över 80 ml O2/(kg x min) och en kvinnlig över 60 ml O2/(kg x min) i testvärde.
Vid en jämförelse mellan kvinnor och män är kvinnor i genomsnitt 40-60% svagare än män i överkroppen och 25-30% svagare i underkroppen. Om skillnaden istället relateras till kroppsvikten är skillnaden enbart 5-15% i underkroppen och sett till fettfri massa finns inga skillnader. Kvinnor har i sin kroppssammansättning generellt större fettmassa och mindre muskelmassa än män. Dock kvarstår skillnaderna i styrka i överkroppen oavsett hur den uttrycks. Kvinnor och män har samma förutsättningar att träna upp muskelstyrkan, dock inte till samma nivåer eftersom kvinnor på grund av hormonella orsaker inte utvecklar lika stor muskelmassa som män. *

Belastningsstegring är viktigt för att undvika skador. Rätt balans måste råda i belastningsstegringen så att kroppens organ hinner anpassa sig till den nya belastningen. Alla har olika förutsättningar och det gäller att utveckla soldater oavsett kön, i den takt och tempo som varje unik kropp behöver för att undvika skador.

Tjejer får kämpa mer än killar.
96 kg väger min grg skytt, med 30 kg utrustning, blir det 31% av hans vikt.
54 kg väger jag som grg ladd, med 30 kg utrustning tar jag mer än 50% av min vikt.
Rekommenderad viktbelastning är generellt 1/3 av kroppsvikten.

Hur de psykologiska faktorerna vilja, koncentration, motivation påverkar arbetet är individuellt och oerhört komplext. Vilken uppgift som ska lösas, hotbild, bemötande, klimat, rädsla, självförtroende och sociala förhållanden är några delar som påverkar vårt mentala tillstånd och därmed även vad vi presterar fysiskt.
De psykologiska faktorerna har stor betydelse för hur vi presterar.

Men det viktigaste av allt. Att en soldat kan lyfta tungt och springa fort är inte allt. Det gäller att soldaten under pressade förhållanden kan behålla sitt fysiska stridsvärde. Gruppen/plutonen som soldaten jobbar i ska vara väl sammansatt av individer som tycker om att arbeta med varandra och som kan lösa problem ihop. De ska ha en gemensam värdegrund så de på ett korrekt sätt kan bemöta svåra situationer. Något som ofta glöms bort är att det även krävs kreativt tänkande för att vara soldat, hjärta och hjärna måste kunna samarbeta. Tillsammans bidrar många viktiga små bitar till den bästa soldaten. Män och kvinnor måste uppnå samma grundläggande fyskrav som ställs för olika tjänster inom det svenska försvaret, vi har en gemensam fysisk grundnivå.

Jag har mer än en gång mött stora starka killar som förlorat hela sin stridbara duglighet efter någon dag i skogen och små envisa tjejer som krigat på i dagar utan mat och sömn, fulla av energi och tankar kring hur de ska lösa uppgiften.
Att ställa könen mot varandra i någon form av fysisk prestationstävling ger ett ganska givet resultat, lika givet som män och kvinnor inte tävlar mot varandra i de flesta grenarna i OS.

Vi har olika styrkor och svagheter, muskler är inte enda grunden för en bra soldat.

Källa: FMFyss

Mer intressant finner du på artikelförfattarens blogg – En grön-sak till mamma