Ryska försvarsutgifter och försvarsindustri

Stockholm Institute of Transition Economics (SITE) och Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI) bjuder in till seminarium om Rysslands försvarsutgifter och försvarsindustri i en tid av ekonomisk kris. Det blir föredraganden från norska Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI), ryska Center for Analysis of strategies and technologies (CAST) samt svenska Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI).

FFI, CAST och FOI har sedan 2013 ett gemensamt projekt att bedöma de ekonomiska villkoren för Rysslands försvarsutgifter och utvecklingen av den ryska försvarsindustrin och seminariets syfte är att göra projektresultat tillgängliga och sporra till diskussion i dessa frågor.

Onsdag den 16 september 09:00 – 12:00 i Stora salen, Handelshögskolan, Holländargatan 32, 7 vån.

OBS! Då detta kom sent till vår kännedom är datum för föranmälan/o.s.a passerat. Det kan ev finnas platser kvar. Kontaktperson: Gun Malmquist, SITE Office Manager, telefon: 08-7369672 eller e-post: gun.malmquist@hhs.se

SITE Seminar – Mer info, program o dyl