Foto: Johannes Jansson/norden.org

Danmark ordförande i försvarssamarbetet

Ordförandeskapet roterar årsvis mellan medlemsländerna i det viktiga nordiska försvarssamarbetet Nordefco. Danmark tar nu åter vid för att leda under 2024.

Nordefco är ett samarbete kring försvarsrelaterade frågor av gemensamt intresse som oavbrutet fortsätter sedan femton år. Syftet är att stärka ländernas försvar, hitta synergieffekter och främja effektiva lösningar. Man samverkar även kring gemensam utbildning, gemensamma team eller förband i internationella insatser. Här ryms även fördjupad samverkan med de baltiska länderna. De nordiska försvarsministrarna är gemensamt ansvariga för verksamheten.

Nordefco – Nordic Defence Cooperation

Läs även Semper Miles: Klart med val av system och leverantör för NCU och Materielen i Norden med likheter och olikheter som gör oss starkare samt Vi fortsätter glädjas över nya finsk-svenska vapensystem och I den största övningen i sitt slag

(Bilden: De nordiska flaggorna tillsammans. Foto: Johannes Jansson/norden.org CC BY 2.5 DK https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/dk/deed.en)

– Denmark leads The Nordic Defence Cooperation, NORDEFCO, in 2024

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]