Foto: Jonas Holmberg/Försvarsmakten

I den största övningen i sitt slag

Så är man i full gång med Air Defender 2023 (AD23), ”den största försvarsövningen med flygresurser i Natos historia” med stationeringar och uppdrag över hela Tyskland, och mer, där bl a luftoperationer över Estland, Tjeckien och Rumänien nämnts.

Det hela tog sin början i måndags och kommer att pågå över nära två veckor.

Totalt medverkar 25 nationer med omkring 10 000 deltagare och upp till 250 flygplan från Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Italien, japan, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Norge, Polen, Rumänien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern och USA.

Samtliga är Natoländer och så vi partnerlandet Sverige som deltar med två stridsflygdivisioner från Blekinge flygflottilj, F 17.

I Air Defender 23 övas dagligen stora, realistiska, kombinerade flygoperationer. Som fundament för övningen ligger ett scenario som utgår från och bygger på artikel fem i det Nordatlantiska fördraget – som fastställer att en väpnad attack mot ett Natoland ses som en attack mot alla medlemsstater och att varje medlemsstat ska ge det stöd som anses nödvändigt.

Storövningen pågår enligt den tyska övningsledningen under perioden 12-24 juni.

Air Defender 23: the largest air force deployment exercise in NATO’s history | DW News (8:57 min)

Bundeswehr – Air Defender 23

Svenskt deltagande i Air Defender 2023

Blekinge flygflottilj, F 17

Flygvapnet

Läs även Semper Miles: Order för uppgraderingar håller våra Gripen i fortsatt framkant och Nordiska, internationella flygövningen ACE 23 samt Nya flygplan beställda från Tyskland och Produktionen av nya flygplanet T-7A har börjat

(Bilden, något beskuren. Foto: Jonas Holmberg/Försvarsmakten. Filmen: Nyhetsinslag från Deutsche Welle, DW, Youtubekanal.)

– Multinational Exercise Air Defender 23, Largest of its kind in NATO history

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]