Foto: Sgt Daniel Klintholm/Combat Camera/Försvarsmakten

Alltid soldat! Hur då? Varför då?

Frågan har dykt upp varför någon skulle vilja vara ”alltid soldat”, alltså ”Semper Miles” som vi med illa dold stolthet titulerar oss och kampanjar under – och som alla får vara med på. Frågan är inte helt obefogad eftersom många idag inte kan relatera till hur det är att vara soldat med den gemenskap, kamratskap och den känsla av att vara delaktig i ett enormt ansvar där man personligen är en liten men ack så viktig del. Sedan finns vidare historisk stolthet o dyl, en tyvärr försvinnande del med regementen och fanor som lagts till vila och glömska efter decennier och hundratals år av anor.
De som är aktiva nu stöttas av soldater som var aktiva förr. Det är inte bara tradition utan ett arv, en stolthet och en familjär känsla som ingen ska behöva tänka kring en extra gång eller skämmas för när det nämns eller när man drar på uniformen! ”Semper Miles”!

Vidare kan man vara soldat på många fler sätt än det vi förknippar med ordet soldat, alltså den krigförande mannen och kvinnan som är beredda att ta smällar för att alla andra ska kunna leva i trygghet i frihet och demokrati. Att vara ”Semper Miles” kan vara så enkelt som att på olika sätt bry sig och verka för vårt land, vårt lands försvar och säkerhet och, inte minst, våra medmänniskor, vår nästa.

En god soldat skänker självklart mer än sin uppgift och det allra närmaste en tanke. Helhet. Arbetar du med, eller är engagerad för, något som skänker vårt gemensamma samhälle styrka och glädje? Har du åtminstone såna avsikter? OCH tänker du stå vid detta val av omtanke? Då är du också ”Semper Miles” – alltid soldat – en av oss! Det är inte populistiskt, det är inte bakåtsträvande, intolerant eller rasistiskt. Det är vördnad, omtanke, uppoffring och kärlek! Militär och civil heder! Därför! Välkommen!

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se anges]