Foto: Jimmy Croona/Combat Camera/Försvarsmakten

En kamp för det goda

Några ställer frågan ifall det går att ”göra något” och ifall det är lönt att ge röst åt de som ”vill”. Svaret i båda fallen är Ja! De negativa alternativen finns redan. De som medvetet eller omedvetet ser allt i svart och alltid tycks vara redo att dra en lans mot det goda – i stort eller smått.

Semper Miles verksamhet kan man säga lobbar för den goda attityden till vårt försvar och vårt samhällsskydd och till alla som där är verksamma för vårt gemensamma bästa. Det är soldater av alla de sorter såklart, frivilligrörelsen, ordningsmakten, vården, räddningstjänsten och alla andra civila gottgörare. Vi vill se en utbredd positiv inställning till de medmänniskor som genom sitt värv och/eller engagemang, ofta med knapphändiga medel, väljer att göra något för folk och land. De behöver ett tack, en klapp på axeln, ett gott ord nu och då och vetskapen att det de gör märks och uppskattas.

En självklarhet? Javisst, men en del media (inte all) väljer tyvärr olyckligtvis att vinkla saker och ting så att den samhällsuppehållande verksamheten stör, kränker, skrämmer, gör fel och så vidare. Varför inte välja att medvetet använda en annan infallsvinkel eftersom allt som skrivs och läses är danande för opinion och gemenskap.

Semper Miles delar inte heller urskiljningslöst allt som publiceras på området. Vi försöker bedöma och finna det intressanta, korrekta, det viktiga och göra något positivt och lockande av det. Vi vill väcka och förmedla den goda tanken. För det finns så mycket gott och sånt som blir bättre. Det görs bra saker, det kan bli bättre och det finns mer, större framgång i horisonten.

Det är där vi befinner oss! Det GÅR att göra något och det ÄR lönt att ge röst åt de som vill! För det finns många som har gjort, gör och vill göra något trots att det kräver en del. Det är ett stort, starkt och bra val i livet – som vi delar och vårdar.

(Bilden föreställer en soldat ur 10.PsyOps LedR)

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se anges]