Foto: Holger.Ellgaard

Våra skyddsrum prioriteras liksom fortsatt utveckling

Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är man igång med att inventera samt skapa en bättre helhetssyn över det svenska skyddsrumsbeståndet för att säkerställa att alla skyddsrum i Sverige är funktionsdugliga.

Tack vare ett förändrat arbetssätt går man tills vidare ifrån de mer tidskrävande fullständiga kontrollerna till s k skyddsrumstillsyn där man tittar närmare på ett antal utvalda punkter samt registeruppgifter för respektive plats. Med det kan fler fysiska besök genomföras.
Man rivstartar med ca 4 000 tillsynsbesök under hösten (siffran för samma period 2019 var 830 och totalt har det på senare tid gjorts ca 2 000 kontroller per år).

Det här är en otroligt viktig del av befolkningsskyddet som vi ska bygga upp igen och vårda. Både säkra det vi redan har och utvecklingsmässigt. För att möta det senare har regeringen dessutom föreslagit en utredning som ska se över hur framtidens skyddsrum och varningssystem ska vara utformade. Något som MSB välkomnar.

För närvarande har vi i Sverige drygt 64 000 skyddsrum med plats för ungefär sju miljoner människor.

MSB – Skyddsrum

MSB – Skyddsrumskarta

MSB – Föreskrifter och handböcker för skyddsrum

Försvarsmakten – Den stora nedgrävningen

Läs även Semper Miles: Säljes: Bombsäker fastighet från Kalla krigets dagar och Viktig kunskap om vårt totalförsvar i kurs på nätet samt Övningsstart i Stockholm, idag och för 57 år sedan och Strid i bebyggelse omfattar även strid UNDER bebyggelse

(Bilden: Skyddsrumsdörr. Något beskuren bild. Foto: Holger.Ellgaard, CC BY-SA 3.0.)

– Control of, Securing and Developing Civil Defence Shelters prioritized.

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]