Foto: Sgt. Matthew Thompson

Strid i bebyggelse omfattar även strid UNDER bebyggelse

Centraliseringen ökar och de urbaniserade områdena växer med allt större betydelse. Det innebär också att det moderna kriget flyttar in i städer och stadsmiljöer. Att lösa uppgifter och strida i bebyggelse är något som tränas hårt. Även Sverige fokuserar och har avancerade anläggningar för detta.

Med stora städer kommer även underjordiska system och anläggningar. Nuförtiden inte sällan i rejäl skala och komplexitet. Det kan röra sig om allt möjligt i sin ursprungliga form och funktion till anpassat utifrån läge t ex kulvertar, tåg- och vägtunnlar, tunnelbanesystem, parkeringsgarage, förråd/förvaring, stridsledning och annan direkt militär verksamhet etc.

Sådant måste såklart kunna hanteras och vikten av detta är tydlig då amerikanska armén satsar strax över en halv miljard dollar (motsv ca 5,1 miljarder svenska kronor) för att utrusta och utbilda 26 brigader även för scenarier med strid under marken och under bebyggelse.

För att möta och slå en fiende i allt från mindre tunnlar och kulvertar till enorma betongkomplex krävs att man säkert kan navigera, kommunicera, framrycka, forcera och strida i förutsättningar som omfattar totalt mörker, dålig eller otjänlig luft samt sparsamt med, eller total avsaknad av, naturligt skydd.

Det här ser man mycket seriöst på och avser öva och nöta in ordentligt precis som med all annan träning. Som det verkar kommer amerikanerna kunna använda sig av en del egna befintliga större underjordiska anläggningar på olika platser runt om i USA men framförallt ser man möjlighet i att snabbt och enkelt, och kostnadseffektivt, bygga ”underjordiska anläggningar” ovan jord med hjälp av bl a fartygscontainrar.

Förmågan har tränats sedan tidigare men på specialistnivå. I och med det här steget ska i princip varenda soldat framgent kunna ta sig an uppgifter och strid även i underjordiska system och anläggningar.

Läs även Semper Miles: Finskt regemente övar strid i bebyggelse i Sverige och Många moment och rörelser under övning i centrala Stockholm samt Hela bataljonen övar med kraft inne i städer och Markstrid på båda sidor Vättern stärker förmågan

(Bilden: Amerikanska soldater övar i mörkret på West Fort Hood’s underjordiska träningsanläggning. Något beskuren bild. Foto: Sgt. Matthew Thompson, U.S. federal government, CC0 PD.)

– Urban combat includes combat beneath ground surface. US Army equip and train combat brigades for 572 million USD

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]