Välskötta f d Lidköpingsbasen blir åter skyddsobjekt

Nu är Hovby flygplats (ESGL), även känd som Lidköpingsbasen, på väg tillbaka med ”förväntad ökning av flygtrafiken”. Den 1 juli blir den åter skyddsobjekt med begränsat tillträde, inhängnat område och skyddsvakter.
Hovby ligger bara 3-4 kilometer söder om Lidköping och var en gång krigsflygbas, en av de s k Västgötabaserna (Hasslösa, Hovby, Moholm och Råda). Hur Försvarsmakten skulle komma att nyttja anläggningen är inte uttalat. Trakten är dock känd för sin militära flygtäthet med flera fasta baser och vägbaser. Med sina 2 000 x 45 m kan Hovby vara till stor nytta. Avtalet om skyddsobjekt kommer att löpa femårsvis.

Efter att ha ingått i krigsorganisationen sedan 1940 sålde Fortifikationsverket i slutet av det ödesdigra 1990-talet anläggningen till Lidköpings kommun med tillhörande 264 hektar mark, maskiner etc. Idag driver det kommunala bolaget Lidköping Hovby Flygplats AB verksamheten och ett tiotal företag och tre föreningar är aktiva här.

Inga hinder har förts fram kring statushöjningen av flygplatsen men så kommer företagen och föreningarna att ha möjlighet att begära tillfälliga undantag från skyddsobjektet vid olika evenemang riktade mot en allmän publik som flygdagar, bilträffar o dyl.

Lidköping Airport

Kart-/Satellitbild (notera kanske särskilt nordöstra banänden)

Läs även Semper Miles: Viktig förmåga när Hercules landar och lyfter på landsväg och Gripen baslandar – i Finland samt Snart samtliga Nordiska flygbaser i viktigt samarbete och Hemligheter i Lappland kräver ännu större ytor

– Former Air Base, discontinued in 1999, reinstated as state protected area

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]