Foto: Johan Lundahl/Combat Camera/Försvarsmakten

Ökat intresse och förtroende för försvar, säkerhet och ordning

Att folket i ett land kan känna trygghet och förtroende för de styrande och våra samhällsinstitutioner är på flera sätt viktigt för, och ett mått på, demokratin.

I och med en nyligen genomförd opinionsundersökning har färska siffror presenterats för hur gemene man ser på saker och ting i Litauen. Vad gäller försvar, säkerhet och ordning visade det sig att inte mindre än 59,7 procent av de tillfrågade hade förtroende för landets försvar. Det är det högsta värdet på 13 år! Majoriteten förstår alltså varför man har ett försvar samt anser att de gör, och skulle göra, ett bra jobb.
Motsvarande förtroendesiffra för den litauiska polisen är enligt undersökningen 63,2 procent medan regeringen bara når upp till 19,5 och riksdagen ynka 8,3 procent!

Sverige då? Det här får oss såklart nyfikna på hur det ser ut här hemma. Jodå, även vi upplever ett mycket starkt uppsving på dessa områden. Enligt SOM-institutets nationella undersökning ligger förtroendet för Sveriges försvar på 38 procent, en ökning med 10 procent från senaste mätningen (och nu tre procent bättre än förtroendet för riksdagen) samtidigt som över tre av fyra svenskar uppger att ett starkt svenskt försvar är viktigt. Polisen åtnjuter fortsatt högt förtroende med 59 procent.
Enligt Försvarsmaktens egna årliga undersökning (tillsammans med Sifo) som presenterades i mars, uppgav 47 procent (+8 procent) av de tillfrågade att de har stort eller mycket stort förtroende för försvaret.

SOM-institutet – Sprickor i fasaden

Försvarsmakten – Förtroendet för Försvarsmakten ökar

Vilmourus – Market and Opinion Research Centre

Läs även Semper Miles: En aktuell titt på soldatens lön och ställning och Behov för återuppbyggnad och utveckling även i försvarets studie samt Positioner och maktutövande hand i hand med fullt ansvar? och Försvar? Snart dags att bestämma vilka som ska få bestämma

(Bilden är från ett tidigare tillfälle, övning med Nordic Battle Group.)

– Increased public trust for defence, security and order according to recent surveys

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]