Foto: Stefan Kindblad / Försvarsmakten

Viktig kunskap om vårt totalförsvar i kurs på nätet

Det här är något som berör oss alla, från myndighetspersoner till dig och mig. Totalförsvar – ett gemensamt ansvar är en ny webbutbildning presenterad av Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för ”grundläggande kunskap om området totalförsvar samt uppmuntran till ett gemensamt ansvarstagande i totalförsvarsplaneringen”.

I de fyra kapitlen, Det här är totalförsvaret, Därför behövs totalförsvaret, Roller och rättsliga förutsättningar samt Tillsammans skapar vi motståndskraft, bjuds nyttig information och interaktiva uppgifter för den som behöver och/eller vill lära mer. Kanske för att från grunden skapa sig en kunskapsplattform, för att täppa till luckor eller kontrollera och repetera.

Utbildningen är i första hand framtagen för de med arbetsuppgifter på området men den finns tillgänglig för alla på nätet. Passa på att ta en titt eller kanske rent av ta hela kursen! Det är kostnadsfritt, kräver ingen registrering eller dylikt och tar endast ca 45-60 minuter att genomföra.

Helt rätt i tiden. Återuppbyggnaden är i full gång och nästa år genomförs de omfattande Totalförsvarsövning 2020 samt AURORA 20.


MSB: Totalförsvar – ett gemensamt ansvar (direkt till utbildningen)

Försvarsmakten: Totalförsvaret

Försvarsmakten: Totalförsvarsplikt

Läs även Semper Miles: Lång projekttid men nya totalförsvaret är nu under arbete och Kunskap och gemenskap för förståelse och uppoffring samt Ovilja och tystnad blev ändå till broschyr under veckan för krisberedskap och Initiativet Totalförsvar Öland lockar allt fler

(Bilden är från ett tidigare tillfälle. ”Rekognosering på Gotland” inför Totalförsvarsövning 2020. Något beskuren bild. Foto: Stefan Kindblad / Försvarsmakten.)

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]