Foto: MKFI

Man har kommit långt och snart har vi laserstyrd ammunition för GRG

Som ett led i det pågående gemensamma utvecklingsarbetet mellan Saab och Raytheon för nya vapen till infanteristyrkor har man fortsatt genomfört framgångsrika tester med aktiv målangivelse/målsökning i såväl Texas, USA som på Saab Bofors Test Center i Karlskoga.

I slutet av förra veckan, inför inbjudna internationella gäster, testades och förevisades nyheterna där man med semiaktiv laser styrde granatgevärsammunitionen till både fasta och rörliga mål. Även andra målsökare för den här typen av precisionsbekämpning, som IR, förekom.

Det här ger större taktisk flexibilitet vid val av eldposition, man kan avfyra i slutna utrymmen och verka på över 2 000 meters håll för att penetrera mål som lätt pansar, bunkrar och betongstrukturer.

Den styrda ammunitionen till Carl-Gustaf är ett steg i utvecklingen av systemet. Det är den mest avancerade ammunitionen till Carl-Gustaf hittills och kommer att erbjuda högre precision, minimera sidoskador, ge fantastiska prestanda med flermålskapacitet” säger Görgen Johansson, chef för Saabs affärsområde Dynamics.

Raytheon och Saab har påbörjat utvecklingen av en precisionsstyrd ammunition som från längre avstånd kan penetrera många typer av mål, såsom lätt pansar, bunkrar och betongstrukturer. Den här lätta ammunitionen kommer att bekämpa potentiella motståndare samtidigt som sidoskador minskas. Det gör systemet till ett idealiskt vapen vid begränsade stridsförhållanden” säger Sam Deneke, chef för Raytheon Land Warfare Systems.

Man ser fram emot att kunna genomföra kompletta, fullskarpa tester under 2020 och slutligen leverera slutprodukten till det världsberömda svenska vapensystemet Carl-Gustaf.

Saab – Carl-Gustaf M4 – Smart just got smarter

Raytheon – Guided Carl-Gustaf Munition (inkl video på 1:18 min)

Bofors Test Center

Läs även Semper Miles: Avtal och order tecknat för senaste granatgeväret till Försvarsmakten och Senaste mångsidiga Carl-Gustaf M4 till US Army samt Raytheon/Bofors bättre val av ammunition till Zumwalt-jagarna och USA överväger nytt artilleri som skjuter 185 mil

(Bilden visar en Carl-Gustaf M3 och ammunition från ett annat, tidigare tillfälle. Foto: MKFI, PD, https://en.wikipedia.org/wiki/Public_domain)

– Successful Test Firings! Laser guided munition for portable, recoilless Swedish weapon system Carl-Gustaf

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]