Foto: Jimmy Croona/Combat Camera/Försvarsmakten

Lång projekttid men nya totalförsvaret är nu under arbete

Sedan ett par månader är man på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) igång med det förberedande arbetet inför civilförsvarsövningen SAMÖ F 2018. Övningen är tänkt att gå av stapeln våren 2018 och är en s k seminarieövning som omfattar många aktörer på såväl regional som nationell nivå.

SAMÖ F 2018 är en del i en serie förmågehöjande aktiviteter som ska genomföras till och med år 2020. Där, om cirka fyra år, finns nämligen målsnöret för den sammanhängande planering av totalförsvaret som MSB och Försvarsmakten presenterade för Regeringen i juni i år. 2020 vankas det storövningar i form av (bl a?) SAMÖ 2020 och totalförsvarsövningen TFÖ 2020.

Det är bråttom men mycket att ta tag i, det förstår vi när vi tvingas inse att det kommer att behövas runt fyra år för att återuppbygga genom samling, organisering och samövning innan vi åter har ett civilförsvar – och tillika ett totalförsvar värt namnet. Här borde samtliga inblandade inte ta fasta på projektplanens längd utan lägga på ett kol. Det finns ju fortfarande kunskap om, och rester av, det totalförsvar vi en gång hade. Utnyttja det!

(Bilden är från samövning vid ett tidigare tillfälle.)

Läs även Semper Miles: Totalförsvaret åter! Hälften av landet utan fullgod civil styrning samt Låt oss ta oss i kragen – hela vägen upp och Drömmen om ett svenskt totalförsvar är stark

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]