Foto: Jimmy Croona/Combat Camera/Försvarsmakten

Två intensiva veckor med Northern Coasts

Förberedelser och samling är avklarat. Nu går den större, årligen återkommande marina övningen Northern Coasts 2023 (NOCO23) igång.

Totalt rör det sig om ca 3 200 soldater, sjömän och officerare, ett 30-tal fartyg och ubåtar, ett 15-tal luftfarkoster samt olika markenheter i anslutning. Dessa kommer samman från 14 länder, närmare bestämt Belgien, Estland, Danmark, Finland, Frankrike, Italien, Kanada, Lettland, Litauen, Nederländerna, Polen, Sverige, Tyskland och USA.

Northern Coasts 2023 genomförs till havs i centrala och östra delarna av Östersjön samt kustnära i framför allt Estland och Lettland.

Övningen, som omfattar bl a sjöövervakning, kust- och luftförsvar, ytstrid, och landstigningsoperationer kommer att pågå i olika faser under kommande två veckor.

Film: Kurs mot Northern Coasts (1:18 min)

Försvarsmakten – Kurs mot Northern Coasts

Bundeswehr – Northern Coasts 2023: Die Landes- und Bündnisverteidigung zur See international üben

Läs även Semper Miles: Redo och kapabla för gemensamma operationer och Amerikanska marinkårssoldater och svenska amfibiesoldater övar tillsammans samt Tjugo länder tillsammans i Östersjön och Sjörörliga artilleriplattformar för amfibiebataljonerna

(Bilden är en illustration från ett annat, tidigare tillfälle. Foto: Jimmy Croona/Combat Camera/Försvarsmakten. Filmen: Försvarsmakten Inblicks Youtubekanal.)

– Two Weeks with Naval Exercise Northern Coasts 2023. Together for Stability and Security in the Baltic Region

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]