Foto: Maja Hansson/Försvarsmakten

Redo och kapabla för gemensamma operationer

Tiderna är tuffa och som det övas just nu i samtliga arenor – Luft, Mark och Sjö.

I dagarna har, som en del av det fördjupade försvarssamarbetet våra länder emellan, de svenska och finska försvarsmakterna övat tillsammans i bl a Stockholms skärgård och längs Norrlandskusten.

Övningen har planerats av länderna tillsammans och berör såväl den operativa som taktiska nivån med huvudsyfte att utveckla truppernas samarbetsförmåga och öva den snabba exekutiva förmågan.

Gemensam utbildning säkerställer att de finländska och svenska trupperna är redo och kapabla att genomföra gemensamma operationer.”

Film: Defending the Nordic Way of Living. Om försvarssamarbetet (3:17 min)

Försvarsmakten

Puolustusvoimat/Finska försvarsmakten

Försvarssamarbete med Finland

Läs även Semper Miles: Tillsammans i större övningar i Finland och Nordiska, internationella flygövningen ACE 23 samt Intensivare marint samarbete mellan Sverige och Finland och Amerikanska marinkårssoldater och svenska amfibiesoldater övar tillsammans

(Bilden: Svenska och finska kollegor. Något beskuren bild. Foto: Maja Hansson/Försvarsmakten. Filmen: Finska och Svenska Combat Camera. Puolustusvoimat/Finska försvarsmaktens Youtubekanal.)

– For further deepening of the cooperation capabilities between Sweden and Finland

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]