Foto: Melina Westerberg/Försvarsmakten

Intensivare marint samarbete mellan Sverige och Finland

Vi arbetar redan riktigt nära på flera plan för våra länders försvar och säkerhet. Något som ska fortsätta och fördjupas. Enligt ett pressmeddelande har i dagarna svenska marinchefen, konteramiral Ewa Skoog Haslum och kommendören för finska Marinen, konteramiral Jori Harju gemensamt undertecknat en samarbetsplan som ”fastställer målsättningarna och utgör stommen för det allt intensivare samarbetet mellan den svenska och finska marinen under de kommande åren”.

Sverige och Finland kommer allt närmare varandra, inte minst vad gäller det marina området. Sedan några år förekommer dagliga kontakter och stärkande av interoperabiliteten genom övnings- och utbildningssamarbete, materielsamarbeten m m.

I samband med undertecknandet av den nya samarbetsplanen kommunicerar man att ”övningen av gemensamma marina operationer omfattar bl a informationsutbyte, ledarskap, sjöövervakning samt övervakning och tryggande av den territoriella integriteten under alla beredskapstillstånd.” I sammanhanget får väl slutklämmen, uttryckandet av ”alla beredskapstillstånd”, ses vara av särskilt stort intresse. Tillsammans utgör vi en ännu större och bredare styrka att räkna med, i fred, i kris, i krig.

Marinen

Merivoimat – Marinen

Läs även Semper Miles: Sverige och Finland allt närmare för varandra och Det viktiga svensk-finska försvarssamarbetet samt Nya marinchefen på plats redan idag?! och Sverige och Finland visar framfötterna i Baltic Operations

(Bilden är från ett tidigare övningstillfälle. Något beskuren bild. Foto: Melina Westerberg/Försvarsmakten.)

– Commanders of Swedish and Finnish Navies signed plan for further and closer cooperation

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]