Foto: Joel Thungren/Försvarsmakten

Sverige och Finland allt närmare för varandra

Beslut om att ge eller ta emot operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland ska kunna göras med vad man kallar tillräcklig skyndsamhet. Enligt den utredning som pågått sedan 2017 och som presenterades i ett betänkande igår behövs en rättslig reglering av försvarssamarbetet. Bland annat föreslås regeringen i vissa fall kunna handla på egen hand utan att ta beslutsvägen via riksdagen, något som skulle korta ner beslutsprocessen med upp till tio dagar. Detta måste såklart ske mot korrekt juridiskt stöd med nya samt justerade lagar och förordningar.

Sedan tillkommer reglering på detaljnivå för de ingående styrkorna från båda sidor, hur de kan/ska användas och sättas in, hur de kan/ska förhålla sig på ett stort antal områden o s v. Även det ett viktigt men digert arbete som så långt det är möjligt ska stå klart i förväg.

Utredningen har letts av Ingvar Åkesson, före detta generaldirektören och chef för Försvarets radioanstalt (FRA). Betänkandet i sin helhet är på 211 sidor och finns länkat nedan.

Den nya lagen, förordningen och ändringar till stöd för detta föreslås träda i kraft den 1 juli 2019.

Betänkande SOU 2018:31 – En lag om operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland (PDF)

Försvarsmakten – Samarbete över gränserna

Läs även Semper Miles: Det viktiga svensk-finska försvarssamarbetet och Gemenskapen i Aurora fortsätter i Baana och Ruska samt Finska Marinen modifieras och förstärks 2018 och Sverige extremt kapabelt i hårda oförlåtande förhållanden

(Bilden är ur ett moment i övningen Baltops där man ilastar för gemensam landstigning med helikopter.)

– Sweden and Finland even closer to each other. Steps toward faster decisions on military support

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]