Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten

AJB står redo att uppgraderas till Jägarregementet

Inför kommande försvarsbeslut har det talats om fler jägarsoldater och jägarbataljoner. För att det ska kunna bli verklighet behöver Sverige ett jägarregemente. Arméns jägarbataljon (AJB) i Arvidsjaur, idag tillhörande I 19, ligger bra till för uppgiften, säger Försvarsutskottets ordförande Allan Widman i ett uttalande till Sveriges Radio P4 som publicerats nu på morgonen.

Enligt överstelöjtnant Mathias Holmqvist, chef AJB, välkomnar man en eventuell uppgradering och man står redo. Faktum är att man till sommaren ökar antalet nya soldater i utbildning till åtminstone 130 och med ytterligare ett utbildningslag skulle siffran snabbt kunna bli 300. Den totala volymen på anläggningen i Arvidsjaur är 752 bäddar så utbildningsvolymer över 600 per år är fullt möjligt. Här finns även färdiga miljötillstånd för betydligt mer övande än vad som sker idag. Man ser också att många vill hit, ”både officerare och soldater”.

Ja, nog är det på tiden att vi får ett jägarregemente och tanken på att det skulle kunna bli i just Arvidsjaur känns klokt. På orten fanns Norrlands Dragoner (K 4), med anor sedan 1853, under åren 1980-2004. Ett starkt tillskott samt ett återupprättande för våra jägare – om nu politikerna fattar beslutet och ger anslag.

Sedan vill vi även se ett infanteriregemente i södra/mellersta Norrland liksom att man tar behovet av permanent närvaro av marina- och flygstridskrafter på allvar där. Notera gärna artikeln (och inte minst kartan i) ”Vad blir nästa ’Gotland’ när Gotland nu åter är på kartan” nedan.

Försvarsmakten – Arméns jägarbataljon

Norrlands dragonregemente

Läs även Semper Miles: Vad blir nästa “Gotland” när Gotland nu åter är på kartan och Nu vet vi vilka som utgör Sveriges operativa reserv 2018 samt Återupprätta nedlagda regementen

(Bilden är från ett tidigare tillfälle)

– Todays Army Ranger Battalion in Northern Sweden may again become Regiment to train needed soldiers and more Ranger Battalions

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]