Foto: Courtesy of Ralph Zwilling / U.S. Army Europe

Tillsammans i största Natoövningen sedan Kalla krigets dagar

Så blev det offentligt. Natoövningen Steadfast Defender 2024, som vuxit på sig och blir försvarsalliansens största på flera decennier, ”börjar nästa vecka”, alltså någon gång i vecka fyra.

Omkring 90 000 soldater omfattas, vilka kommer att sättas in från alla Natos medlemsländer samt Sverige. Siffrorna kring fordon och materiel nämner över 50 fartyg, 80 flygplan, helikoptrar och drönare och mer än 1 100 stridsfordon och stridsvagnar.

Som det ser ut kommer man också att öva förstärkning med luft- och sjötransporter av såväl personal som materiel från USA över Atlanten, något man visat prov på i modern tid i större övningar som tidigare upplagor av Steadfast Defender och t ex Defender Europe för några år sedan.

Det blir den i särklass största Natoövningen sedan Kalla krigets dagar – i flera olika skeden, uppgifter och inriktningar samt viktiga geografiska lägen där bland annat Polen, Baltikum, Rumänien, Tyskland och Norge särskilt nämnts.

Det handlar såklart om att man samlar för att praktiskt öva i alla arenor – luft, mark och sjö – men även att demonstrera Natos och dess samarbetsländers enighet, volym och styrkor. Steadfast Defender 2024 kommer att pågå fram till och kanske en bit in i maj månad!

NATO – Joint Press Conference

NATO – Officiella hemsidan

UPPDATERAT 2024-01-22: Försvarsmakten deltar i Natoövning

Läs även Semper Miles: Defender Europe 21 pågår och går nu in i en än mer aktiv fas och I den största övningen i sitt slag samt Storövningen Zapad-2021 är igång och Ännu bättre Visby och framtagande av nästa generation svenska korvetter

(Bilden är från ett annat, tidigare övningstillfälle. Beskuren bild. Foto: Courtesy of Ralph Zwilling / U.S. Army Europe, Public Domain Mark 1.0.)

– Together for Steadfast Defender 2024, the largest Nato Exercise since Cold War Era

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]