Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

Ännu bättre Visby och framtagande av nästa generation svenska korvetter

Det är sannerligen goda nyheter som FMV och Saab nu kunnat presentera. Tillsammans har man tecknat två initierande avtal för framtidens ytstridsförmåga gällande både befintligt och nytt!

Våra Visbykorvetter var banbrytande när de för cirka tjugo år sedan gjorde entré och de håller fortfarande måttet. Sverige har totalt fem stycken fartyg i Visbyklass: Visby, Helsingborg, Härnösand, Nyköping och Karlstad. Härnäst kan samtliga av dem se fram emot att på bästa sätt halvtidsmodifieras, uppgraderas för fortsatt tjänst bortom 2040. ”Förutom modifiering av fartygens befintliga system ska LV-robot tillföras (ny förmåga), sjömålsrobotsystemet uppgraderas till senaste version, RBS 15Mk 3, och torpedsystemet till ny lätt torped 47.”

Det förberedande arbetet för detta går enligt uppgift igång direkt och beräknas pågå under ett antal år.

Helt nya korvetter! Vidare påbörjas en produktdefinitionsfas omfattande kravanalyser och underlag för nästa generations korvetter, ”Visby Generation 2”, med avstamp i senaste versionen, lång erfarenhet, senaste teknik, krav och mål av idag samt framgent. Generation 2 kommer ”bl a att bestyckas med modernt sjömålsrobotsystem, torpedsystem och luftvärnsrobotsystem”.

Exakt hur långt fram i tiden de nya fartygen ligger är inte nämnt men man ska börja någonstans och i och med dagens avtal är vi alltså på gång!

Film: Försvarsmakten Inblick – Korvett Visby -20 år av smygteknik (3:07 min)

Film: FORCE Technology – HSwMS Visby, The Power of Sweden’s Stealth Corvettes (5:09 min)

FMV – Marinmateriel

Saab – Products – Surface ships and boats

Försvarsmakten – Korvett Visby

Försvarsmakten – Marinen

Läs även Semper Miles: Säkrar och ökar förmågan på och under ytan och Korvetter modifieras och säkras för ytterligare tjänst samt Nyaste stridsbåten CB90 HSM även till Peru och Marinhamnen köps tillbaka för att stärka Sveriges försvar

(Bilden: Visbykorvett K34 HMS Nyköping från ett tidigare tillfälle. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten. Filmer: Försvarsmakten Inblick Youtubekanal respektive FORCE Technology Youtubekanal.)

– Contracts signed between Saab and the Swedish Defence Materiel Administration for Product Definition Phase of upcoming Mid-Life Upgrades AND Next Generation Corvettes