Foto: Copyright Saab AB

Säkrar och ökar förmågan på och under ytan

Det går framåt på torpedfronten i Sverige. Till att börja med kunde Saab nyligen presentera nyheter om de provskjutningar som man tillsammans med FMV och Försvarsmakten genomförde tidigare i år. Den nya lätta torpeden SLWT avfyrades från både ubåt av Gotlandsklass och Visbykorvett med lyckade resultat. SLWT, som är utvecklad för såväl kustnära vatten som öppet hav, kan även avfyras från flygplan och helikopter.

Med Saabs lätta torped kommer den svenska och finska marinen kunna avskräcka och förstöra fientliga hot, ovan som under vattenytan. Dessa lyckade prover är en viktig milstolpe i det här gemensamma projektet, säger Görgen Johansson, chef för Saabs affärsområde Dynamics.

Vidare har det i juli undertecknats en order för det första livstidsförlängningsprojektet för det befintliga, tunga Torpedsystem 62, huvudvapnet på våra ubåtar för strid mot yt- och undervattensmål. Ett arbete som går igång direkt och innebär översyn med funktionsförbättring och uppgradering samt särskilda anpassningar för våra kommande, nya ubåtar. Leveranser ska ske under perioden 2020-2024.

Tillsammans skapar de båda torpedsystemen styrka och innebär säkrande samt utveckling av förmågan – att Sveriges ubåtsvapen och antiubåtsförmåga får starkare muskler.

Film: Saab – Successful first firings of Saab’s Lightweight Torpedo (2:44 min)

Saab Lightweight Torpedo (SLWT) – Anti-Submarine Torpedo for the littorals

Saab – Heavy Weight Torpedo (HWT)

Försvarsmakten – Torped 62

Försvarsmakten – Marinen

Läs även Semper Miles: Svensk ubåtsjakt vässar åter klorna i samtliga element och Redan i världsklass och de nya ubåtarna blir ännu vassare samt Saab och Damen vidare i processen för nya nederländska ubåtar och Möjlighet till tjänst och framtid på ubåt

(Bilden: SLWT 1. Avfyrning. Något beskuren bild. Foto: Copyright Saab AB. Filmen: Saabs Youtubekanal.)

– Securing and increasing ability. Successful tests with Swedish Navy for new Saab Lightweight Torpedo (SLWT). And the Heavy Weight Torpedo System on duty to enter life extension programme

[Denna, och våra andra artiklar, är fri att ladda ner och använda om källan SemperMiles.se framgår/anges]